Which of the following distinguished personalities with spiritual inclination established the 'Paramdham Ashram'?

Options :
  1. Mahatma Gandhi
  2. Acharya Kripalani
  3. Acharya Vinoba Bhave
  4. Sri Aurobindo
Answer and Explanation :-

Answer: Option 3

Explanation:

Sorry there is no explanation for this answer. Please help others by posting your response below

How do you rate this queston?  Very Easy  Easy  Average  Above Average  Tough

Previous Question : Which of the following Indian freedom fighters was the first to raise the slogan 'Inquilab Zindabad'?

Next Question : Which of the following heads of administration of British Empire in India passed the Vernacular Pres...

Click here for online test on Indian History

Responses


 (Getemail alerts when others member replies)Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på jorden. Därför ser jag det ännu tydligare nu: Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden.
-Kristian Gidlund I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början