Effect of pollution is first marked on

Options :
  1. micro organisms
  2. vegetation
  3. food crops
  4. none of the above
Answer and Explanation :-

Answer: Option 2

Explanation:

Sorry there is no explanation for this answer. Please help others by posting your response below

How do you rate this queston?  Very Easy  Easy  Average  Above Average  Tough

Previous Question : Minimata and itai-itai are caused by the pollutant of

Next Question : Minimata disease first occurred in

Click here for online test on Ecosystem

Responses


 (Getemail alerts when others member replies)Kung matatakot kang harapin ang totoo at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ibig sabihin noon: ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya at kinarir mo ang magpakatanga.
-Bob Ong