Vascular and excretory organs are formed from

Options :
  1. ectoderm
  2. mesoderm
  3. endoderm
  4. none of the above
Answer and Explanation :-

Answer: Option 2

Explanation:

Sorry there is no explanation for this answer. Please help others by posting your response below

How do you rate this queston?  Very Easy  Easy  Average  Above Average  Tough

Previous Question : In mammals, the onset of pregnancy causes

Next Question : In birds, amnion helps in

Click here for online test on Embryology

Responses


 (Getemail alerts when others member replies)Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på jorden. Därför ser jag det ännu tydligare nu: Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden.
-Kristian Gidlund I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början