The element that cause toxic effect upon protoplasm are

Options :
  1. arsenic, copper, mercury
  2. carbon, hydrogen, oxygen
  3. arsenic, carbon, mercury
  4. copper, calcium, phosphorus
Answer and Explanation :-

Answer: Option 1

Explanation:

Sorry there is no explanation for this answer. Please help others by posting your response below

How do you rate this queston?  Very Easy  Easy  Average  Above Average  Tough

Previous Question : Which element is useful for seed germination

Next Question : The element that take part in catalytic reactions are

Click here for online test on Physiology

Responses


 (Getemail alerts when others member replies)Neno moja kutoka mdomoni mwako linaweza kukuletea madhara makubwa. Fikiria kwanza maana ya kitu unachofikiria (ambacho tayari umekisema kichwani mwako) kabla ya kukisema tena mdomoni mwako. Wenye hekima huzungumza kwa sababu wana kitu cha kuzungumza. Wapumbavu hubwabwaja.
-Enock Maregesi