Maximum elongation takes place in ------

Options :
  1. conducting tissue
  2. fibre
  3. cell wall and membrane
  4. none of the above
Answer and Explanation :-

Answer: Option 3

Explanation:

Sorry there is no explanation for this answer. Please help others by posting your response below

How do you rate this queston?  Very Easy  Easy  Average  Above Average  Tough

Previous Question : Growth of plant is ------

Next Question : Increased growth per unit time is termed as --------

Click here for online test on Physiology

Responses


 (Getemail alerts when others member replies)Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på jorden. Därför ser jag det ännu tydligare nu: Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden.
-Kristian Gidlund I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början